a

Заштитник грађана је 31. марта 2020. године упутио мишљење Министарству правде следеће садржине:  

"Министарство правде Републике Србије је обавестило јавност дана 26.03.2020. године да је упутило допис судовима који ће водити поступке против лица која су прекршила мере самоизолације, да та суђења организују путем видео линка, у циљу заштите како запослених, тако и лица против којих се води поступак.

Имајући у виду да су донете прве првостепене пресуде којима су окривљени оглашени кривим због кривичног дела Непоступање по здравственим прописима за време епидемије из члана 248. Кривичног законика и осуђени на казне затвора, да су се судски поступци водили путем видео линка (Skype), као и да је према сазнању из медија поднето више стотина кривичних пријава због основа сумње да је извршено ово кривично дело, Заштитник грађана је мишљења да је у условима ванредног стања, потребно да Министарство правде предузме све мере из своје надлежности како би се омогућио приступ алтернативним средствима и начинима комуникације (Skype) између окривљеног и браниоца у посебној просторији, без присуства трећих лица, уз вршење надзора само гледањем а не и слушањем, без ограничења трајања комуникације на 30 минута, у циљу стварања неопходних услова за обављање поверљивог разговора и припремања одбране окривљеног.

Заштитник грађана подсећа на неопходност поштовања права окривљеног из члана 32. Устава Републике Србије који се односи на право на правично суђење, члана 33. Устава Републике Србије и члана 68. Законика о кривичном поступку који прописују посебна права окривљеног, члана 69. Законика о кривичном поступку који се односи на права ухапшеног и члана 85. Законика о кривичном поступку који се примењује приликом саслушања окривљеног.

Чланом 202. став 1. Устава Републике Србије је предвиђено да су по проглашењу ванредног или ратног стања, дозвољена одступања од људских и мањинских права зајемчених Уставом, и то само у обиму у којем је то неопходно. Члан 202. став 4. Устава Републике Србије наводи да мере одступања ни у ком случају нису дозвољене у погледу права зајемченог чланом 32. Устава Републике Србије, који се односи на право на правично суђење."