a

Корисницима „Програма за становање и трајну интеграцију избеглица у Србији – СИРП“ није омогућено да трајно реше своје стамбено питање тиме што програмом није предвиђена опција откупа станова. Оваквим поступањем избеглице из програма „СИРП“ су доведене у неповољан положај у односу на друге избеглице којима је програмима за збрињавање омогућен откуп станова или куповина сеоских домаћинстава, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана, који је упутио свим јединицама локалне самоуправе у којима је спровођен програм „СИРП“.