a

Иако Закон о инспекцијском надзору и Закон о безбедности и здрављу на раду предвиђају читав низ мера, како превентивних тако и оних за отклањање незаконитости, инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одлучила се за примену најблажих мера које нису спречиле ширење заразе вирусом Covid 19 у компанији Yura Corporation доо – у погонима у Нишу и Лесковцу, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана