a

Иако је Град Београд створио очекивања грађана да ће им пружити помоћ у санацији штете на стамбеним зградама коју је проузроковало пуцање цеви у водоводној мрежи у једној улици у Београду, проблем није решен ни након више од две године, а оштећени објекти и даље се налазе у стању које доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката и околине. Заштитник грађана је става да Град Београд треба да предузме све мере и активности у оквиру својих овлашћења у циљу помоћи свим станарима те улице који су претрпели штету приликом хаварије на водоводној мрежи, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упутио Градској управи Града Београда.