a

Услед неажурног и незаконитог рада надлежних филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање притужиоцу су повређена права из пензијског и инвалидског осигурања, јер му није признат стаж осигурања за 2011. и 2012. годину због тога што послодавац није доставио доказе о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Настале последице услед пропуста у раду својих надлежних филијала РФ ПИО превалио је на притужиоца тако што је донео коначно решење иако није утврдио стаж осигурања за спорни период, утврдио је Заштитник грађана.

РФ ПИО треба да размотри могућност да притужиоцу надокнади настале штетне последице свог незаконитог рада и да у сарадњи са Пореском управом дође до потребних података за спорни период, као и да предузме све потребне мере из своје надлежности ради спречавања сличних пропуста у раду њених организационих јединица. Држава треба да буде јемац за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, односно да на себе преузме извршење обавезе у ситуацијама када преко својих органа контроле не обезбеди поштовање закона од стране послодаваца, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућеном РФ ПИО.