a

Заштитник грађана упутио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања мишљење на Нацрт закона о социјалној карти. Овај закон, по мишљењу Заштитника грађана, има потенцијал за успостављање праведнијег система помоћи грађанима којима је потребна друштвена подршка, посебно деци.

Имајући у виду да је Нацртом закона прописан циљ успостављања тачне, ажурне, надлежним органима доступне и свеобухватне евиденције о статусу појединца у стању социјалне потребе, Заштитник грађана сматра да би, осим података из евиденције органа старатељства, односно центра за социјални рад, требало обухватити и податке органа унутрашњих послова и правосудних органа. На тај начин би подаци који се региструју у Социјалној карти обухватили сва права из области породичноправне и кривичноправне заштите, као што је Заштитник грађана већ указао у раније датом мишљењу на Нацрт закона.