a

Сагледавањем текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације Заштитник грађана са задовољством констатује да су прихваћене скоро све сугестије Заштитника грађана достављене Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у форми Обрасца за коментаре на Полазне основе за израду нацрта закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације и у форми Обрасца за коментаре на Предлог нацрта закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације.

Ипак, Заштитник грађана истиче потребу за одговарајућим додатним усаглашавањима одредаба Нацрта закона, те је у Мишљењу, које је доставио Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, предложио више измена и допуна текста нацрта закона у циљу потпуније заштите припадница и припадника осетљивих друштвених група – деце, припадника Ромске националне мањине, особа са инвалидитетом, особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, који се веома често сусрећу са стереотипима и предрасудама.