a

Заштитник грађана поздравља израду Предлога стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године, са Акционим планом за њено спровођење за период од 2021-2023. године, с обзиром да у својим редовним годишњим извештајима већ годинама указује на неопходност усвајања овог стратешког документа и понавља препоруку да Влада Републике Србије треба да усвоји Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља у породици и партнерским односима.

Заштитник грађана сматра да је предлог овог стратешког документа стручно и темељно израђен, али у свом Мишљењу о Предлогу стратегије, које је доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, предложио је одређене измене и допуне текста у циљу прецизирања и употпуњавања одређених ставки, односно унапређења целокупног Предлога стратегије.