a

Поједине одредбе Предлога правилника дефинишу појмове који су већ утврђени Законом о ратификацији Конвенције УН о правима детета, Законом о забрани дискриминације, Законом о спорту и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања. С обзиром да дефинисање појмова и њихових облика спадају у законску материју, потребно је брисати одредбе у којима се дефинишу ти појмови у правилнику, који је нижи правни акт од закона, стоји у Мишљењу Заштитника грађана на Предлог правилника о ближим условима о начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у спорту.

Заштитник грађана, такође сматра да је уређење начина поступања органа, организација и установа у случају сумње или сазнања за злостављање, злоупотребу, дискриминацију или насиље над дететом није могуће без измене Закона о спорту. Тек изменама законских одредби остварила би се потпуна заштита деце од сваког облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у области спорта, у складу са важећим домаћим и међународним прописима из области права детета, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић.