a

Заштитник грађана поздравља нормативне активности предлагача Предлога уредбе о изменама и допунама Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима на унапређењу спровођења конкурсних поступака за рад у државним органима ради достизања већег степена ефикасности поступка, као и већег квалитета потенцијалних кандидата за пријем у радни однос.

Сагледавањем предложеног текста уредбе Заштитник грађана је Министарству државне управе и локалне самоуправе доставио Мишљење на Предлог уредбе, у којем је навео одређене сугестије за допуну и корекцију предложеног текста у циљу унапређења уредбе.