a

Поводом притужбе која се односи на остваривање права на услугу помоћи у кући у општини Шид, Заштитник грађана упутио је прошле седмице Мишљење тој општини у којем наводи да општина без одлагања треба да успостави услугу помоћи у кући и да убудуће континуирано предузима све потребне мере и радње из своје надлежности с циљем одржавања и развијања стабилне и трајне услуге помоћи у кући у складу са законом и својим општим актом којим се предвиђа обезбеђивање и пружање услуге помоћи у кући за старија лица и одрасле особе са инвалидитетом на територији своје општине. Такође, потребно је побољшати капацитете Центра за социјални рад „Шид“ ради стварања неопходних услова за процену и анализу потреба и социјалне искључености и благовремено пружање услуга подршке и помоћи старијим лицима и особама са инвалидитетом.

У Мишљењу Заштитника грађана се даље наводи да је потребно да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања самостално и у сарадњи са осталим органима јавне власти обезбеди финансијско одржив и предвидљив систем услуга помоћи и подршке особама са инвалидитетом и старим лицима и да континуирано предузима активности ради интензивнијег и бржег развоја мреже и веће доступности услуга на локалном нивоу.