a

Заштитник грађана поздравио је израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, будући да доприносе унапређењу квалитета високог образовања. У Мишљењу које је упутио Министарству просвете, науке и технолошког развоја надевене су сугестије које би, по мишљењу ове институције, значајно допринеле побољшању текста Нацрта закона. Наведено је, да посебним чланом треба пропистаи забрану свих облика дискриминације која се односи на све облике наставе и све активности које високошколска установа спроводи у остваривању делатности високог образовања.
На тај начин би се обезбедило да аутономија универзитета и академска слобода избора метода интерпретације наставних садржаја не обухвата изношење дискриминаторних ставова, говор мржње и излагање личних ставова и мишљења којима се крше и угрожавају људска права и слободе, част, углед и достојанство студената и којима се стварају, подстичу и подржавају стереотипи и предрасуде, стоји, између осталог, у Мишљењу Заштитиника грађана.