a

Заштитник грађана сагласан је са текстом Предлога одлуке о образовању Међуресорне радне групе за креирање и спровођење оперативног плана за приступачност за период од 2020-2024. године који му је почетком августа 2021. године доставило на мишљење Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Предлогом о образовању Међуресорне радне групе за креирање и спровођење оперативног плана за приступачност за период од 2020-2024, између осталог, предвиђено је да заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Слободан Томић буде члан те радне групе.

Акционим планом за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године, Заштитник грађана је, између осталог, одређен као један од партнера у спровођењу активности креирања и спровођења оперативног плана за приступачност, чији носилац је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.