a

Заштитник грађана поздравља израду Нацрта закона о Заштитнику грађана и оцењује да ће новим нормативним решењима бити унапређена права грађана, ефикасност поступања Заштитника грађана, унапређена независност ове институције као и имплементирање међународних стандарда који се односе на статус и овлашћења институције омбудсмана а посебно „Венецијанских принципа“.

У Мишљењу на текст Нацрта закона о Заштитнику грађана, који му је Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило 9. августа 2021. године, Заштитник грађана наводи је на потребу измене овог закона указивао годинама уназад на основу вишегодишње праксе ове институције.

Заштитник грађана подсећа да је измена Закона о Заштитнику грађана обавеза Републике Србије у поступку придруживања Европској Унији и да је због тога узео учешће у раду посебне радне групе која је припремила Нацрт закона о Заштитнику грађана, коју је формирало Министарство државне управе и локалне самоуправе у децембру 2020. године.