a

Заштитник грађана поздравља израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији којим се проширује деловање просветне инспекције и унапређује систем инспекцијског надзора у Републици Србији у области образовања, међутим сматра недостатком то што нацрт закона није проширио надлежност просветне инспекције и на привредне субјекте који врше делатност образовања.

Заштитник грађана је мишљења да текст нацрта закона треба допунити прописивањем обављања инспекцијског надзора и у привредним субјектима који врше делатност образовања, било као своју претежну или као споредну делатност.

Наиме, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи још 26. јануара 2021. године упутио Министарству просвете, науке и технолошког развоја Иницијативу за измену важећих прописа из области образовања и васпитања, која предвиђа да надлежност просветне инспекције и педагошког надзора, поред јавних и приватних установа, буде проширена и на привредне субјекте који врше делатност образовања, било као своју претежну или као споредну делатност, а коју је министарство подржало у целости.