a

Заштитник грађана поздравља напоре посвећене изради Предлога Националне стратегије за родну равноправност за период 2021-2030. године, у којој је детаљно представљено стање у вези са спровођењем принципа родне равноправности у Републици Србији, као и постојећи изазови са тим у вези, са посебним освртом на родне аспекте пандемије Covid-19.
У циљу даљег унапређења текста Предлога Националне стратегије за родну равноправност за наредни период, Заштитник грађана упутио је коментаре и сугестије.