a

Заштитник грађана поздравља израду Плана за праћење примене препорука Уједињених нација, којим се остварује значајан допринос ефикаснијем извештавању ка механизмима Уједињених нација и бољем сагледавању стања у области људских права.

Мишљења смо да је у Плану за праћење примене препорука УН у вези са одређеним бројем препорука уговорних тела Уједињених нација, наведено да је препорука реализована, иако би као статус препоруке требало навести: ,,у реализацији“. Реч је, између осталог, о препоруци Комитета за права особа са инвалидитетом број 32. Спровођење и надзор на националном нивоу не може имати статус ,,реализована“ стога што независни механизам за праћење примене УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом још увек није успостављен, већ би требало да њен статус буде ,,у реализацији“.
Наиме, Акционим планом за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године, усвојеном у априлу 2021. године је прописано и да ће Заштитник грађана вршити функцију националног независног механизма за праћење спровођења Kонвенције УН о правима особа са инвалидитетом, у складу са чланом 33. ове Конвенције.
Заштитник грађана је давао нормативна мишљења у процесу припреме овог стратешког документа, у потпуности изражавајући сагласност са поменутoм активношћу.
Законом о Заштитнику грађана, који је усвојен 3. новембра 2021. године, је прописана ова нова надлежност Заштитника грађана – вршење функције националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, али овај механизам још увек није успостављен.