a

ЈП „Електропривреда Србије“ је дужно да купцима електричне енергије понуди споразум о извршавању обавезе пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије.

У Мишљењу које је Заштитник грађана упутио Министарству рударства и енергетике и ЈП „Електропривреда Србије“ стоји и да упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије мора да садржи и начин и услове понуде за закључење споразума о извршењу обавезе.