a

Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на План заштите деце у уличној ситуацији у Републици Србији од насиља, занемаривања и искоришћавања. У складу са препорукама које је Заштитник грађана упућивао надлежним државним органима, у Мишљењу је наведено да је неопходно да План заштите треба допунити тако што би се комунална милиција означила као један од кључних органа у спровођењу превенције и заштите деце у уличној ситуацији. Њихова улога одредила би се у оквиру система мултисекторске сарадње, уз обавезујуће обуке за комуналне милиционере за рад са децом чији је живот или рад везан за улицу.
Заштитник грађана сматра да комуналну милицију треба укључити у спровођење превенције и заштите деце у уличној ситуацији с обзиром на то да је комунална милиција надлежна за одржавање јавног реда и мира и да према Закону о јавном реду и миру Просјачење спада у прекршаје.