a

У циљу даљег унапређења текста Предлога акционог плана за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године Заштитник грађана је указао на потребу прецизирања појединих активности, које су предвиђене акционим планом.

У Мишљењу које је доставио Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Заштитник грађана поздравља прописивање активности за развој услуга подршке рањивим друштвеним групама, али сматра да у оквиру тих активности експлицитно треба навести одређене категорије рањивих група, као и врсте услуге подршке, како би се што више унапредила права односно заштита појединих категорија грађана, који до сада одређене услуге или заштиту нису имали.