a

Заштитник грађана упутио је Мишљење Министарству унутрашњих послова и Министарству спољних послова због притужби наших држављана који тренутно бораве на Новом Зеланду, где Република Србија нема дипломатско – конзуларно представништво. Због тога наши држављани не могу да изваде нове путне исправе, које су истекле или ускоро истичу. Наши држављани не могу да отпују ни у Аустралију због тамошњих прописа, где постоји дипломатско-конзуларно одељење, јер би им то путовање онемогућило повратак на Нови Зеланд.

Заштитник грађана је става да докле год постоје ограничења у кретању која важе на Новом Зеланду и Аустралији ради заштите становништва од ширења болести COVID -19, као и све док не буду усвојене процедуре којима ће се уредити издавање путних исправа у ванредним околностима, као што је пандемија болести COVID-19, Министарство унутрашњих послова и Министарство спољних послова требало би, као органи добре управе, која је у служби грађана, да наставе са праксом подношења захтева за издавање путних исправа у off line режиму. Управо због тога је неопходно да се настави са праксом одржавања ,,конзуларних дана“ чиме би се омогућило држављанима Републике Србије да продуже важења својих путних исправа, сматра Заштитник грађана.