a

Заштитник грађана упутио је Мишљење Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ доо Београд због притужбе грађана на поступак прикључења објекта на дистрибутивну мрежу. У поступку контроле законитости и правилности рада овог Јавног предузећа, Заштитник је става да приликом оцене испуњености услова за закључење уговора о снабдевању електричном енергијом, код поновног прикључења објекта на дистрибутивну мрежу, треба да се цени да ли је наступила застарелост потраживања. Супротно поступање може довести до условљавања закључења уговора плаћањем дугова који су застарели, а што је у супротности са важећим прописима, наводи се, између осталог у Мишљењу.