a

Заштитник грађана упутио мишљење Министарству унутрашњих послова на текст Предлога акционог плана за 2022. годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период 2017-2022. година