a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања унапредило би свој рад и степен остваривања права војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине ако би обезбедило да убудуће након расписивања Јавног позива за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак буду разматрани сви захтеви пристигли у року прописаном јавним позивом. На тај начин би се на бањско-климатски опоравак, све до попуњавања расположивих капацитета, упутили они корисници којима је то најпотребније, а који су претходно испунили формалне услове и остварили највећи број бодова у складу са критеријумима прописаним јавним позивом.

Заштитник грађана је претходно утврдио да комисија, иако је заседала 10. маја 2022. године, односно након истека рока за подношење захтева за упућивање на бањско-климатски опоравак и имала прилику да размотри све захтеве пристигле у року прописаним јавним позивом, односно захтеве пристигле до 29. априла 2022. године, разматрала само захтеве пристигле до 31. марта 2022. године. На тај начин је онемогућила да буду размотрени и бодовани сви пристигли захтеви корисника и да на опоравак буду упућени корисници са највећим бројем бодова и којима је бањско-климатско лечење најпотребније.