a

Након што је Заштитник грађана примио притужбу од једног родитеља да Градска управа за органе града и грађанска стања града Ниша већ две године одбија да на његов захтев упише име његовог малолетног детета и на албанском језику и писму, Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству државне управе и локалне самоуправе сматрајући да би даље поништавање решења и враћање првостепеном органу на поновно одлучивање довело до беспотребног одуговлачења поступка.

Такође, Заштитник грађана указује и на то да је одбијање захтева за упис личног имена, односно презимена малолетног детета на албанском језику довело до повреде права детета, и има за последицу да се презиме детета разликује од презимена које је уписано његовим родитељима у матичне књиге рођених.

Заштитник грађана је става да су испуњени законски услови да другостепени орган поништи решење Градске управе за органе града и грађанска стања града Ниша и сам одлучи о управној ствари у складу са законом.