a

Заштитник грађана сматра веома значајним израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2026. године поводом којег је Министарству за бригу о породици и демографију доставио сугестије за унапређење положаја старијих особа.

У мишљењу достављеном ресорном министарству, Заштитник грађана наводи да би требало прописати одређене активности посвећене укључивању особа старијих од 65 година у јавни и политички живот и у процесе доношења одлука на различитим нивоима, информисању старијих особа, нарочито старијих жена у руралним срединама, о остваривању права у области наследноправних и имовинскоправних односа, као и уопште остваривања социјалних и економских права.

Заштитник грађана наводи и да би требало прописати одређене активности којима би се старије особе, нарочито старије жене посебно у руралним срединама, на делотворан начин информисале о облицима породичног насиља и о механизмима за заштиту од насиља.