a

Заштитник грађана доставио је Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог сугестије на Предлог извештаја о остваривању родне равноправности у Републици Србији за 2022. годину које се превасходно односе на прецизирање одредби о остваривању права на здравствено осигурање на основу неплаћеног кућног рада.

Заштитник грађана је навео и да би у предлог овог извештаја требало унети преглед активности Заштитника грађана на заштити жртава породичног насиља и права старијих жена на селу, као и активности у вези са превенцијом насиља у школама.