a

Заштитник грађана је током надзора над радом Казнено-поправног завода Ниш, који је извршен након обраћања више осуђених лица незадовољних здравственом заштитом оболелих од вируса Ковид-19 у том заводу, утврдио да су у тој установи спроведене све епидемиолошке мере заштите од вируса Ковид-19, организовано тестирање као и изолација оболелих и лица која су била у контакту са оболелима.

Представници Одељења за хитно поступање Заштитника грађана извршили су надзор у КПЗ Ниш 29.12.2020. године и том приликом нису открили пропусте у раду овог надлежног органа по питању мера предузетих ради сузбијања епидемије и лечења оболелих.

Заштитник грађана је утврдио да је КПЗ Ниш снабдевен свом потребном заштитном опремом и медицинским средствима, да су потпуно спроведене препоруке које им је упутио Институт за јавно здравље Ниш и да је организовано ефикасно медицинско тестирање лица за које постоји сумња на присуство заразне болести, као и изолација оболелих и лица која су била у контакту са оболелима.

Чињеницу да се свако осуђено лице са позитивним тестом не упућује на снимање рендгеном Заштитник грађана не сматра пропустом све док такву врсту прегледа добијају лица чије медицинске индикације указују да је такав преглед потребан, посебно ако се има у виду да се за наведену врсту прегледа мора организовати превоз осуђеног лица до ковид болнице и његов повратак назад.

Заштитник грађана је током контроле утврдио да је осуђеним лицима оболелим од Ковид-19 и лицима која су била у контакту са зараженима привремено суспендовано коришћење права на посете и на дневни боравак ван затворених просторија, али прихвата разлоге за увођење наведених мера јер су уведене у циљу заштите њиховог и здравља других лица која се налазе у КПЗ Ниш.

Пример добре праксе који је потребно посебно издвојити представља чињеница да је КПЗ Ниш успео да обезбеди да лица лишена слободе периодично у заводу обилазе и прегледају инфектолози, чиме је постигнута додатна сигурност да ће заражени пацијенти бити лечени на најбољи могући начин у датим околностима.