a

Заштитник грађана Зоран Пашалић данас је, у оквиру праксе „Отворених врата“, у седишту институције лично разговарао са грађанима који имају проблема у остваривању и заштити својих права код надлежних органа.

Грађани су се данас Заштитнику грађана претежно притуживали на проблеме у области испоруке електричне енергије, на рад центара за социјални рад као и рад градских органа за имовинске и правне послове.

Пракса директних личних разговора са грађанима, коју је Пашалић увео од свог доласка на чело Институције, трајала је у континуитету три године, а привремено је била прекинута само током ванредног стања. После тога, директни разговори са грађанима су организовани у зависности од епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом корона вируса.

panel flajer