a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација и сазнања из медија, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Нови Пазар и Министарства унутрашњих послова.

Поступак се односи на трагедију која се десила 17. априла 2022. године у Новом Пазару у којој је jедна особа страдала.

Обзиром на чињеницу да је особа која је страдала, према писању медија , и раније имала пријаве за насиље у продици , Заштитник грађана је затражио од Центра за социјални рад да у року од 15 дана достави извештај о томе да ли су упознати са породичном ситуацијом у овој породици, да ли је било пријава за насиље, да ли су исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од Министарства унутрашњих послова, Заштитник грађана тражи да у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају. Нарочито о активностима које су спроведене од стране полицијских службеника у овом случају и евентуално оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама породичног насиља, уколико су подношене. Нарочито је потребно да се изјасне да ли су полицијски службеници поступали у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

По пријему одговора ових институција, Заштитник грађана ће одлучити о даљем поступку.