a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је поводом 3. маја - Светског дана слободе медија, изјавио да су новинари у Србији најчешће изложени економским и правним притисцима, затим вербалним а у одређеним случајевима и физичким нападима, и навео да је иницирао законске измене којима би се увреде и напади на новинаре у јавном простору поред кривичних и прекршајно санкционисали.

„Новинари су највише изложени економским притисцима, односно економској неизвесности, узрокованој ниским месечним примањима и нерегулисаним радним статусом. Економски притисци су додатно појачани стратешким поступцима против јавног деловања, познатијим као СЛАП тужбе, којима се новинари и медији додатно застрашују и економски додатно исцрпљују кроз високе одштетне захтеве“, навео је Пашалић.

С обзиром да бројни притисци и напади на новинаре не спадају у домен кривичних дела и да је неопходно обезбедити законску заштиту медијских радника, Пашалић наводи да је иницирао измене и допуне Закона о јавном реду и миру, којима би се увреде на новинаре на друштвеним мрежама прекршајно санкционисали.

„Ове измене и допуне се односе на дефинисање прекршаја учињених против лица која обављају новинарски посао, као и на санкционисање непожељног понашања према осталим грађанима на друштвеним мрежама. Предлози измена и допуна достављени су Радној групи за безбедност и заштиту новинара Владе Србије, чији је Заштитник грађана члан“, навео је Пашалић.

Пашалић подсећа да економски притисци на новинаре представљају посебан део јединствене базе података о нападима и притисцима на новинаре коју је израдио Заштитник грађана у сарадњи са десет новинарских удружења, асоцијација и синдиката.