a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је у јануару 2022. године Извештај о надзору над принудним удаљењем странаца обављеним у периоду јул-децембар 2021. године. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, поступајући по препоруци из Извештаја, обавестило је НПМ да су Правилник о кућном реду Прихватилишта за странце и разлози за смештај у прихватилиште преведени на турски језик, а извод из Правилника је истакнут на видно место у Прихватилишту. Превод је препоручен због проблема у комуникацији и недостатка преводилаца, као и већег броја турских држављана којима је одређиван боравак у прихватилишту.

Пратећи поступање по раније упућеним препорукама и питања од значаја, НПМ је од Министарства унутрашњих послова добио информације да је у План набавки уврштена услуга превођења, али да Управа граничне полиције није предвидела средства која се односе на услуге превођења. Такође, полицијски службеници Прихватилишта за странце су током 2021. године имали бројне обуке, а Високом комесаријату Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) су исказане потребе за обукама у вези са правилном применом правила о забрани принудног удаљења, које би пратила и израда упитника, а које би полицијски службеници користили приликом сваког конкретног случаја. Међутим, услед неповољне епидемиолошке ситуације и кратких рокова за реализацију, обуке су одложене и наведене у Предлогу сарадње Министарства унутрашњих послова и Представништва УНХЦР у Србији за 2022. годину, који је упућен Представништву УНХЦР на упознавање и разматрање могућности за реализацију.

НПМ је обавештен и да се предузимају активности усмерене на обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите у Прихватилишту у Падинској Скели: финансирање присуства медицинских тимова би могло да се финансира кроз доступне пројекте, за шта је добијена сагласност, а ускоро ће се једна просторија у Прихватилишту преуредити и опремити за рад лекара и преглед странаца који се тамо налазе.