a

b_300_0_16777215_00_images_20220520KPZzene.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 18.маја 2022. године Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу. Посета је обављена у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици или у било ком облику изолације од других лица лишених слободе. НПМ је водио ненадзиране разговоре са осуђеницама које су се у тренутку посете налазиле на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу или које су у претходном периоду биле у некој врсти изолације. Од заводских службеника, чланови тима НПМ добили су потребне информације о поступању према лицима у самици. Извршен је увид у релевантну документацију. НПМ је обишао и просторије намењене за извршење ових мера.

Сарадња са руководством и свим запосленима у заводу била је добра и конструктивна.