a

Радна група за азил и миграције Европске мреже националних институција за заштиту људских права - ENNHRI, у чијем раду учествује и Национални механизам за превенцију тортуре Републике Србије, објавила је 14. јула 2022. године извештај „Унапређење одговорности за људска права на границама“, у којем су пружене смернице за спречавање кршења људских права у поступању према мигрантима на границама. На основу налаза, добре праксе и досадашњих препорука европских националних институција, у извештају је формулисано пет кључних порука националним и регионалним институцијама за јачање одговорности и спречавање кршења права миграната.

У извештају су пренете и добре праксе НПМ-а Србије у области приступа информацијама и превођења, које је НПМ применио приликом посета местима у којима се налазе мигранти.

Детаљи о пројекту су доступни на линку ENNHRI Report on Strengthening Human Rights Accountability at Borders, као и на посебној интернет страници dedicated website.