a

На основу информација из медија да је двогодишња девојчица из села у околини Зајечара преминула након што ју је претукао ванбрачни супруг њене мајке, Заштитник грађана је покренуо поступке контроле законитости и правилности рада надлежних државних органа.

Центар за социјални рад Зајечар у року од 15 дана треба да обавести Заштитника грађана да ли је и пре трагичног догађаја у породици преминуле девојчице било пријава или сазнања за насиље у породици или занемаривање детета од стране мајке, као и о свим чињеницама и околностима овог случаја.

Такође, Заштитник грађана је затражио од  Министарства за бригу о породици и демографију да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Зајечар и у року од 15 дана обавести Заштитника грађана да ли је било пропуста у раду центра у поступцима који се односе на породицу девојчице, а посебно када је у питању поступање органа старатељства у заштити детета од насиља, злостављања и занемаривања.

Заштитник грађана је од Здравственог центра у Зајечару затражио да га у року од 15 дана  обавести да ли су код девојчице од стране здравствених радника центра, који су до сада пружали здравствену заштиту девојчици, уочавани или пријављивани знаци насиља или знаци родитељског занемаривања када је у питању здравствени статус детета.

Даље, потребно је да Министарство унутрашњих послова обавести Заштитника грађана да ли су и пре трагичног догађаја надлежни органи МУП-а имали сазнања или добијали пријаве за насиље или занемаривање детета у породици у којој је живела девојчица, као и о свим предузетим активностима полиције након трагичног догађаја.