a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас поводом 18. октобра - Европског дана борбе против трговине људима, да свако може постати жртва трговине људима и да је за борбу против овог тешког кривичног дела веома важна детаљна информисаност грађана о овом проблему али и адекватна и координирана акција надлежних органа.

"Трговина људима је растући проблем у целом свету, а жртве су најчешће жене, деца и сиромашне особе. Међутим, у време интернета свако може постати жртва трговине људима због чега је кључно едуковати и информисати јавност о изворима и врстама ризика од трговине људима", рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да трговина људима представља кршење основних људских права и озбиљан друштвени проблем, који је често невидљив и који може бити свуда око нас а да га не будемо свесни.

"Због тога је важно да се на време препозна да је реч о трговини људима, јер у супротном жртва трпи трауме које су изузетно тешке и трајне. Исто тако је веома важна и хитна, адекватна и координисана реакција надлежних органа у сузбијању трговине људима и заштити жртава", рекао је Пашалић.

Заштитник грађана поседује дугогодишње искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима, а ефикасан рад биће настављен кроз обављање послова Националног известиоца у области трговине људима, што је надлежност коју Заштитник грађана врши по новом Законом о Заштитнику грађана из 2021. године.