a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана одржао је од 25. октобра до 8. новембра 2023. године у Врању, Бујановцу, Крагујевцу, Нишу и Лесковцу обуке о положају и надлежностима Заштитника грађана по новом Закону о Заштитнику грађана за представнике ромских невладиних организација и запослене у локалним самоуправама.

Обуке под називом "Положај и надлежности Заштитника грађана (нови Закон о Заштитнику грађана из 2021. године)" део су заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Борба против дискриминације и промоција различитости у Србији" - Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску са циљем јачања постојећих антидискриминационих механизама и институција у складу са стандардима Савета Европе.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Са циљем оснаживања организација цивилног друштва које се баве правима ромске заједнице и људским правима уопште, као и запослених у локалним самоуправама и другим релевантним институцијама које се баве сличним темама, фокус обука био је на упознавању учесника са надлежностима Заштитника грађана, новинама које је донео Закон о Заштитнику грађана из 2021. године, као и на унапређењу ефикасног деловања у области заштите права ромске заједнице и рањивих група.

Полазницима обука представљени су изазови и решења у области заштите права Рома, као и релевантна знања и вештине за унапређење рада на промоцији инклузије Рома и Ромкиња и на заштити људских права уопште.

Обуке представљају значајан корак напред у остваривању права ромске заједнице и рањивих група и подржавају напоре за изградњу инклузивнијег друштва, а Заштитник грађана наставља са одржавањем обука у локалним самоуправама.