a

Заштитник грађана је данас, на основу информација из медија о смрти новорођенчета породиље из Шида у породилишту Опште болнице Сремска Митровица, 12. јануара ове године, по сопственој иницијативи покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада Министарства здравља и Опште болнице Сремска Митровица. 

Заштитник грађана покреће контролни поступак због информација које упућују на то да је смрт новорођенчета узрокована акушерским насиљем и да је због неадекватаног приступа надлежног лекара девојчица преминула само неколико сати након рођења. 

У складу са наведеним, Заштитник грађана је затражио да га Општа болница Сремска Митровица без одлагања, најкасније у року од 15 дана, обавести о свим чињеницама и околностима у вези са овим случајем, а посебно достави информације о мерама које су евентуално у међувремену спроведене.

Потребно је и да ресорно Министарство здравља, у истом року, обавести Заштитника грађана о свим чињеницама и околностима битним за доношење става о овом случају, а нарочито да достави податке о рeзултатима ванредног инспекцијског надзора над радом Опште болнице Сремска Митровица у поступку порођаја породиље чије је дете преминуло.

По пријему одговора Заштитник грађана ће одлучити о даљем поступку.