a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 27. септембра 2023. године ненајављену посету Окружном затвору у Краљеву са циљем провере постојања појаве тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Након посете НПМ је сачинио извештај са налазима, међу којима су да осуђена лица разврстана у затворено одељење завода у највећем броју нису радно ангажована. Имајући разумевање за чињеницу да је у заводу тешко обезбедити услове за радно ангажовање што већег броја осуђеника, НПМ ипак сматра да завод треба да уложи додатне напоре у правцу стварања наведених услова. Ово посебно имајући у виду да је рад осуђеног саставни део програма поступања, те да је сврха рада да осуђени стекне, одржи и повећа своје радне способности, радне навике и стручно знање како би му се омогућили услови за успешну реинтеграцију.

НПМ је похвалио чињеницу да се у заводу спроводи Општи когнитивно-бихејвиорални програм као и Специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога, те је у периоду од 1. јула 2023. године до 30. септембра 2023. године те програме похађало осам осуђених лица из затвореног одељења.

На основу службених навода и увида у документацију НПМ је констатовао да се све повреде лица лишених слободе описују, уцртавају у шематски приказ тела и фотографишу, као и да се уносе наводи лица о начину настанка повреда. Најзад, лекар у извештаје уноси и своје мишљење  о повезаности навода о начину настанка повреда и констатованих повреда. Увидом у поједине извештаје утврђено да се прегледи након примене мера принуде обављају у законом прописаним роковима и интервалима.

Лица лишена слободе са којима је НПМ обавио разговоре нису имала примедби на поступање службеника завода према њима. Наводили су да према њима нису биле примењиване мере принуде и да им није познато да су примењиване према било ком лицу нити да је ико био изложен недозвољеном поступању командира на било који начин.

Attachments:
Download this file (Izvestaj.pdf)Извештај