a

Честитајући грађанкама Србије Међународни дан жена заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да 8. март није само дан у години када говоримо о друштвеним достигнућима жена, већ и подсетник на свакодневну обавезу свих нас за стварање потпуне родне равноправности и једнаких могућности.

Улога жене данас у политици, у култури, у науци и у свим другим сферама живота је незамењива, а за њихово потпуно лично и професионално остварење неопходна је институционална подршка, додао је Пашалић.

У Србији поред борбе за једнака политичка права жена и мушкараца, све актуелније је питање признавања и вредновања, тзв. неплаћеног рада жена у домаћинствима и на пољопривредним добрима на селу, као и питање усклађивања професионалног и приватног живота жена, у чему је веома важно разумевање и подршка женама од стране њихових партнера. Нужно је наставити са предузимањем конкретних мера ради јачања равноправности жена и мушкараца, а поготово у погледу једнаке плате за једнаки рад, услова рада, могућности напредовања, те заштите достојанства.

Чињеница је да велики број жена у Србији се данас суочава са неравноправношћу, родно заснованим насиљем и проблемима у остваривању економских и социјалних права, а у највећем ризику од кршења њихових права су изложене самохране мајке, жене са инвалидитетом, припаднице мањинских заједница, жртве насиља, жене избеглице.

Истовремено, Пашалић са забринутошћу констатује да су жене у највећем проценту жртве убистава, злостављања и насиља, и то најчешће од стране члана породице или емотивног партнера. Заједничка одлука свих нас је да свакодневно оспоравамо амбијент насиља и да се ради на успостављању и одржавању система вредности у којем ћемо славити солидарност, сарадњу и подршку, указао је Зоран Пашалић.