a

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је троје малолетне деце одузето мајци због занемаривања и потенцијалног насиља у породици и смештено у прихватилиште за децу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у Новом Саду.

„Предузете радње новосадског Центра за социјални рад морају да имају упориште у закону, због чега је потребно испитати све околности које су довеле до тога да се малолетна деца одузимају мајци. Сваки случај ове врсте захтева додатну пажњу и опрез при доношењу одлука, јер је обавеза свих нас да све што чинимо буде у најбољем интересу детета“, рекао је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана затражио је од новосадског Центра за социјални рад да у року од седам дана достави тражене податке о случају.