a

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, на основу медијских информација да је у Новом Саду на свиреп начин муж убио супругу а онда покушао самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова.

Од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Заштитник грађана тражи да у року од 15 дана изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Града Новог Сада у овом случају посебно у вези са евентуалним ранијим пријавама за партнерско насиље и мерама које су предузете у циљу заштите жртве. 

Заштитник грађана од Министарства унутрашњих послова тражи да му у истом року достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, са посебним освртом на активности које су спроведене од стране полицијских службеника у овом случају и оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по евентуалним ранијим пријавама партнерског насиља, као и да ли је такво поступање полиције било у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици.