a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) током ненајављене посете Полицијској управи у Новом Саду јуна у јула месеца 2023. године.

Приликом посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, која су уједно и заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима.

Поступајући по препорукама НПМ-а, ПУ Нови Сад ће у све записнике о задржавању уносити податке о томе када су обишли задржано лице, као и податке о лекарском прегледу који је обављен пре отпочињања задржавања.

НПМ је обавештен да су крајем 2023. године у ПС Бачка Паланка отпочети радови како би се обезбедио доток свежег ваздуха и природног светла у просторијама за задржавање, а да је проблем загушљивости и врућине у просторијама за задржавање у ПИ за дежурство, интервенције и обезбеђење решен тако што је постављен нови систем за вентилацију и климатизацију.

Поступљено је по препоруци да се у ПС Тител, због неадекватних материјалних услова,  не спроводи задржавање лица дуже од 24 часа, као и по препоруци да се у свим организационим јединицама ПУ Нови Сад обезбеде сви делови постељине за лежајеве у просторијама за задржавање.