a

Заштитник грађана је осму годину заредом, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, доделио награде и признања градовима, општинама и градским општинама које су у 2023. години највише допринеле развоју приступачности у својим срединама.

Награде су добили Град Пирот, Општина Свилајнац и Град Крагујевац, а признања су додељена Општини Врњачка Бања, Градској општини Врачар и Граду Шапцу.

Пирот је добитник награде за унапређење приступачности објеката и услуга у области спорта и турузма, и то за иницијативу изградње отвореног купалишног комплекса у коме је осигурано несметано кретање и приступ свим корисницима, укључујући и особе са инвалидитетом, децу и старија лица.

Општина Свилајнац је награђена за унапређење приступачности јавних простора поводом иницијативе за унапређење приступачности и партерно уређење јавне површине са пратећим инсталацијама у пешачкој зони Општине.

Град Крагујевац је освојио награду за унапређење приступачности културних садржаја, јер је у сарадњи са организацијама цивилног друштва и уз финасијску подршку градске управе иницирао велики број изложби и представа приступачних особама са инвалидитетом.

Општина Врњачка Бања је добила признање за унапређење приступачности јавног превоза за иницијативу којом је обезбеђен бесплатан саобраћај аутобусима који задовољавају све прописане стандарде приступачности.

Градска Општина Врачар је добитник признања за континуитет у раду у области унапређења приступачности за иницијативу посвећену образовању Савета за особе са инвалидитетом и Тима за приступачност, у чијем делокругу активности је, између осталог, спровођење обука о приступачности за запослене у управи и јавним службама, као и промоцију Саветника за приступачност.

Град Шабац добитник је признања за две иницијативе. Прва се односи на реализацију пројекта „Научни центар – фабрика идеја за 21 век“, а друга на програм „Без баријера до институција“.   

Захвалнице за учешће на Јавном позиву за доделу награда за развој приступачности у 2023. години добили су Град Ужице, Град Нови Сад, Општина Кнић, Град Смедерево, Градска општина Палилула (Град Ниш) и Општина Жагубица.

О датуму и месту доделе награде, признања и захвалница учесници Јавног позива ће бити накнадно обавештени.