a

Уз финансијску подршку Савета Европе Заштитник грађана је у марту 2010. године спровео пројекат Правда по мери детета чији је циљ био да допринесе унапређењу права и положаја деце и младих у правосудном систему у Србији. За време трајања пројекта запослени у Стручној служби Заштитника грађана обишли су 22 средње и основне школе, 2 казнено поправна завода за малолетнике и 2 склоништа и прикупили и обрадили 713 одговара на упитник који су дизајнирали стручњаци Савета Европе. Том приликом остварени су следећи резултати:

  • Више од 700 деце и младих широм Србије учествовало у истраживању
  • Више од 700 деце и младих информисано је о својим правима и начинима њиховог остваривања и заштите као и улози и надлежностима ЗГ када су у питању права детета
  • На основу прикупљених интервјуа Савет Европе је израдио Смернице о правди по мери детета које су прослеђене државама чланицама