a

Пројекат је део заједничког програма шест агенција Уједињених нација под називом "Одржање мира и инклузивни локални развој" чији је циљ да помогне југу Србије да напредује ка одрживом друштвеном и економском развоју на добробит свих заједница. Једна компонента програма који је трајао од новембра 2010. до децембра 2012. године обухватила је промоцију институције Заштитника грађана на југу Србије, јачање капацитета запослених и опремање и реновирање канцеларија у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи. Пројекат је спроведен у сарадњи са Програмом за развој Уједињених нација (UNDP), уз финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој (SIDA) а остварени су следећи резултати:

  • Грађани Бујановца, Прешева и Медвеђе, са посебним фокусом на припаднике националних мањина, информисани су о надлежностима Заштитника грађана и раду издвојених канцеларија
  • Оснажени су капацитети запослених у области поступања по притужбама, јачања међународне сарадње, а део запослених је стекао и сертификат о положеном међународном испиту енглеског језика у области права (ILEC)
  • Побољшани су услови рада локалних канцеларија (опрема, инфраструктура, итд)
  • Промовисана су начела добре управе међу грађанима, организацијама цивилног друштва и локалним властима у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи
  • Покренут је јавни дијалог између организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе и локалних медија о различитим темама које су од значаја за права националних мањина, права особа са инвалидитетом и о односу медија према људским правима и према независним институцијама
  • У сарадњи са консултанткињама Грађанских иницијатива израђен је Протокол о интерној комуникацији за Стручну службу Заштитника грађана
  • Евидентиран је пораст броја контаката и притужби грађана Бујановца, Прешева и Медвеђе упућених Заштитнику грађана у односу на период пре почетка пројекта
  • Броја контаката и притужби које су Заштитнику грађана упутили припадници националних мањина које живе у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи повећан је за 26% у односу на период пре почетка пројекта