a

У организацији Заштитника грађана 23. и 24. новембра 2015. године у Београду је, уз финансијску и административну подршку Фонда за отворено друштво, одржана међународна конференција о људских правима избеглица и миграната која је окупила је око 100 учесника - представника регионалних и међународних институција Омбудсмана и других институција за промоцију и заштиту људских права, међународних организација, организација цивилног друштва и дипломатског кора. На конференцији је било речи о изазовима у заштити права миграната и избеглица у земљама транзита и земљама крајњег одредишта са посебним фокусом на рањиве групе; улози омбудсмана/националних институција за заштиту људских права у праћењу остваривања и промоцији људских права миграната и избеглица и утицају омбудсмана/националних институција за заштиту људских права на креирање политика на националном, регионалном и глобалном нивоу. Резултат конференције је Декларација о заштити и промовисању права избеглица и миграната коју су потписале 32 институције за промоцију и заштиту људских права из 27 земаља.