a

У новембру 2016. године завршено је спровођење петогодишњег пројекта Америчке агенције за међународни развој (USAID) за реформу правосуђа и одговорну власт чији је циљ био јачање владавине права и независности правосудних органа, спровођења правде, подизања свести јавности о реформама у правосудном сектору и јачања способности српске власти, независних агенција и организација цивилног друштва да откривају и спречавају корупцију. Као независна институција Заштитник грађана је био корисник пројекта у компоненти за одговорну власт која се бави јачањем капацитета независних институција и подршком њиховој међусобној сарадњи као и сарадњи са организацијама цивилног друштва. У току пројекта остварени су следећи резултати:

 • Оснажени су капацитети запослених у области успостављања ефикасније комуникације са притужиоцима и органима државне управе, нарочито при поступању у комплекснијим предметима
 • Унапређене су интерне оперативне процедуре и праксе у поступању по притужбама, са фокусом на процедуре спровођења надзора и извештавања
 • Израђена је Стратегија комуникације Заштитника грађана са циљем унапређења комуникације са различитим актерима (грађанима, државним органима, организацијама цивилног друштва, медијима, итд) и повећања видљивости и подршке јавности и институција деловању Заштитника грађана
 • Осмишљен је план предстојеће кампање за промоцију принципа добре управе међу државним органима и грађанима
 • У сарадњи са Београдским центром за људска права и Комитетом правника за људска права (YUCOM) успостављен је механизам праћења спровођења препорука Заштитника грађана у области добре управе
 • Установљена је пракса редовних састанака са представницима одбора Народне скупштине у циљу даљег унапређења сарадње
 • Организована је обука за 42 запослених у Стручној служби Заштитника грађана у области промоције људских права и начела добре управе
  У јулу 2014. године одржана је информативна сесија за нове посланике Народне скупштине о надлежностима и улози Заштитника грађана и других независних институција
 • У току је програм обуке саветника за заштиту права пацијената и локалних савета за здравље о надлежностима Заштитника грађана и других независних институција у области здравствене заштите
 • Унапређене су вештине запослених у Стручној служби Заштитника грађана за ефикасније извештавање