a

Заштитник грађана је у периоду од октобра до децембра 2016. године спровео пројекат чији је циљ унапређење остваривања права миграната и избеглица у складу са међународним стандардима. Пројекат је спроведен у сарадњи са Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) у Србији, а финансирала га је Влада Републике Немачке. У оквиру пројекта реализоване су теренске посете центрима за азил, прихватним центрима и међуграничним прелазима, одштампан је лифлет о правима избеглица и миграната, одржан је округли сто о људским правима избеглица и миграната и превенцији тортуре, као и регионални састанак омбудсмана посвећен спровођењу Регионалног акционог плана из Солуна за решавање избегличке кризе.