a

Захваљујући донацији Европске уније, а посредством Данског института за људска права, Заштитник грађана је, у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности, спровео пројекат Приступачност за све чији је циљ био да допринесе унапређеном спровођењу локаних прописа о приступачности објеката и јавне намене за особе са инвалидитетом. Пројекат је, такође, допринео и јачању капацитета ове институције као Националне институције за заштиту људских права за мониторинг и извештавање у области приступачности. У сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности у 26 изабраних градова и општина током пет месеци су прикупљени подаци од релевантних актера о спровођењу приступачности на локалном нивоу. На основу анализе прикупљених података сачињен је Посебан извештај Заштитника грађана са препорукама за унапређење приступачности који је упућен надлежним органима.